home | publications | talks | cv | research | teaching

Teaching – Peter Mayrhofer†

Summer Term 2013

  • Geometrische Modellierung, Visualisierung und CAD (UE 2, Bac. Bau, 4 Gruppen)
  • CAD-Vertiefung (VU 2, Master Bau)

Winter Term 2012/2013

  • CAD-Aufbaukurs (UE 2, Bac. Bau, 2 Gruppen)